Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Köszönjük az elismerést!
Ország Boltja 2017 Minőségi díj Baba-mama kategória III. helyezett
Kövess Facebook-on
Törzsvásárlói kártya

Baba webáruház törzsvásárlói kártya - Babycenter-Győr

Magazinunk: 2021 07-08

Akciós magazinunk az ősz első felére október végéig! 

NE HAGYD KI!

Szállítási információk

Információkért katt a képre!

 

nyitva tartás:

Nyitva Tartás

Hétfő-Péntek: 9:00-18:00

Szombat: 9:00-13:00

Vasárnap: ZÁRVA

Szűrés
Dotty
Tanúsítvány
SSL Certificate

Játékszabályzat

„Vigyél haza ingyen!" nyereményjáték

Játékszabályzat

A Matti Kft. (2040 Budaőrs, Gyár utca 2., Cégjegyzékszám: 13-09-123115, a továbbiakban: Szervező és Lebonyolító),

közreműködésével nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2021. május 5, 8:00 és 2021. május 12, 16:00 között a „Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház” elnevezésű Facebook oldalon.

2) A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval, aktív email címmel, telefoszámmal és postai címmel rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

3) A játék időtartama

A játék 2021. május 5, 8:00 óra és 2021. május 12, 16:00 óra között tart.

4) A Játék leírása

  1. A Játék felülete a „Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház” elnevezésű Facebook oldal.
  2. A Játékra jelentkezni kizárólag a Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház Facebook oldalán található, megadott posztra való kommenteléssel lehetséges.
  3. A Játékosok feladata, hogy a 2021. május 5-én meghirdetett játékban kommenteljen a "Vigyél haza ingyen" nevű Kinderkraft promóciós posztban a Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház facebook oldalán képen látható és a posztban leírt nyereményért. A Játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt az 1 nyertest, aki a nyereményben részesül.
  4. A sorsolás számítógéppel történik. A Comment Picker alkalmazása véletlenszerűen választ 1 nyertest és 2 pótnyertest a kommentelők közül.
  5. A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt.

5) A nyereményjáték díjai:

A nyereményjáték végén 1 nyertes jogosultságot szerez 1 darab szürke Kinderkraft Prime 3 in 1 babakocsira annak összes tartozékával.

6) A nyertesek megállapítása

A nyereményjáték végén (2021. május 12., 16:00) az a Játékos jogosult a játékban való részvételre, aki a játék időtartama alatt a 2021 május 5-én meghirdetett játékban részt vesz a kommentjével.

A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező gépi sorsolással választja ki azt a nyertest, aki megnyerheti az 5. pontban meghatározott nyereményt.

Sorsolás időpontja: 2021. május 13., 12:00

A játékosok elfogadják, hogy a nyertes meghatározására kizárólag a Lebonyolító és a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek megléte és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát követően történik. A nyertesek megállapításánál a Szervező 1 nyertest és 2 tartaléknyertest választ ki. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Lebonyolítónak és/vagy szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének.

7) A nyertes értesítése

A nyertes megállapítását követően, legkésőbb 2021. május 12-én 16 óráig, a Szervező és/vagy Lebonyolító a Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház Facebook oldalán (https://www.facebook.com/BabycenterGyor) poszt formájában és a játék alatt kommentben teszi közzé a nyertes vagy tartaléknyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

Ha a nyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről (nem kap automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál a marketing@matti.hu e-mail címen, vagy a facebook messenger szolgáltatásán, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A kisorsolt nyertestől minden esetben visszaigazoló e-mailt várunk a nyertes nevének közzétételétől számított 10 napon belül. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét. A tartaléknyerteset legkésőbb a nyertes értesítését követő 12 napon belül értesítjük a Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház Facebook oldalon (https://www.facebook.com/BabycenterGyor).

Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél és a Lebonyolítónál további reklamációra nem jogosult. A nyereményt a Lebonyolító DPD Futárszolgálat vagy Fáma Futár útján juttatja el a nyertesnek amennyiben a nyereményét személyesen nem tudja átvenni a 2040 Budaörs, Gyár utca 2-es szám alatti üzletünkben. Erre a nyertes kihirdetését követően 90 napja áll rendelkezésre. A kiszállítás költségét a szervező állja. Sikertelen kézbesítés esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy egyeztessünk a kiszállítást illetően. Ha 10 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a nyereménytől elesik. A postai kézbesítésért a Szervező és a Lebonyolító a felelősséget kizárja. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.

8) A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok által

A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a hozzászólásának törlésével vagy a marketing@matti.hu e-mail címre küldött leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

9) A játékból történő kizárás kritériumai

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

- a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásaira és/vagy a Szervező Facebook oldalának üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak:

- politikai színezetű,

- rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,

- bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,

- pornográf elemeket tartalmaz,

- indokolatlanul trágár,

- szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,

- sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,

- amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező és/vagy a Lebonyolító jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek.

A versenyből történő kizárás a Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház facebook oldaláról történő kitiltást vonhatja maga után.

10) Kommunikáció a Babycenter-Győr Bababolt és Webáruház Facebook oldal üzenőfalán.

A Játékosok a játékon való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit az üzenőfalon. A játékra, a Szervezőre vagy a Lebonyolítóra vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Adminnak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.

11) A nyeremények adózása

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A szállítási költségeket a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

12) Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további felhasználásra kerülnek, jelen játék célja mellett marketing célokra is kezeli őket a Lebonyolító. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes a kötelezően megadandó adatokon felül. A személyes adatokat a Szervező és/vagy Lebonyolító a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, de további marketing célú felhasználásra kerülhetnek. Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

Az adatok kezelője a Szervező és a Lebonyolító, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. vagy a következő e-mail címen: marketing@matti.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy -amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi - és Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint-amennyiben jogszabály a Szervező és/vagy Lebonyolító részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező és/vagy Lebonyolító csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Szervező által kezelt személyes adatokat a továbbiakban marketing célokra, ajánlatok küldésére és ezekkel kapcsolatos megkeresésekre is felhasználhatja. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

13)Felelősség kizárás, vis major

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre sem a Lebonyolítónak, sem a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Lebonyolító és a Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Lebonyolító és a Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átvételéből, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

14) Egyéb

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon. A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik. A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A játékszabályzat a https://babycenter-online.com/jatekszabalyzat oldalon érhető el.

Matti Kft.

Matti Kft. confirms that the terms and conditions of the „Vigyél haza ingyen” competition written above is reconsistent with the Hungarian laws.

 

Webáruház készítés